Zapraszam do mojego świata

Schefflera Leaves
Schefflera Leaves

…świata pełnego kwiatów, roślin i kolorów. A czasem zwykłych, codziennych rzeczy, na które staram się spojrzeć inaczej. Świata, w którym znajduję wytchnienie i odpoczynek od codzienności. W którym czas nie tylko płynie wolniej, ale zatrzymuje się. W którym również ja zatrzymuję się i chłonę wszystkimi zmysłami naturę. I daję sobie możliwość po prostu patrzeć i widzieć to, co staje się niewidzialne, gdy jestem w biegu, zajęta codziennymi sprawami. 

„When you take a flower in your hand and really look at it, it’s your world for the moment.” ― Georgia O’Keeffe


I tym moim światem, który przez chwilę jest tylko mój, a który staram się zatrzymać na dłużej, najpiękniej jak potrafię, chcę się z Wami dzielić na mojej stronie.

Ale nie tylko przyroda jest dla mnie inspiracją – moją drugą wielką miłością jest martwa natura. Pierwsze zdjęcia still life powstały w 2011 roku, a zaczęło się wszystko od fotografii ziemniaków…Od tamtej pory kolekcja powoli się powiększa, a ja poszukuję ciagle nowych „modeli” na targach, a w marketach pierwsze kroki zawsze kieruję do działu owocowo – warzywnego.

Still Life With Potatoes In The Basket
Potatoes In The Basket/still life

Welcome to my world


… the world full of flowers, plants and colors. And sometimes ordinary things I try to look at differently. A world where I find a rest from everyday life. Where the time not only slows down but stops. Where I stop, too and absorb nature with all my senses. And I give myself the opportunity to just look and see what is invisible when I’m on the run, busy with everyday matters.
 
„When you take a flower in your hand and really look at it, it’s your world for the moment.” ― Georgia O’Keeffe
 
And I want to share this world with you on my website – the world that is only mine for the moment and which I try to keep for ever the best I can.

 
But not only nature is an inspiration for me – my other great love is still life photography. The first still life photos were taken by me in 2011, and everything began with the photography of potatoes … Since then the collection is slowly growing and I am constantly looking for new „models” at the fair, and in the supermarkets I always direct my first steps to the fruit and vegetable department.


Follow me on INSTAGRAM

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top