Dalie w obiektywie smartfona

Czy czujecie już jesień w powietrzu? Zawsze mam mieszane uczucia, gdy się zbliża. Uwielbiam ją – te wszystkie kolory, piękne światło i mgły. A jednocześnie smutno mi, że dni będą coraz krótsze. Jest jeszcze trochę czasu, zanim zawita na dobre, więc cieszę się końcówką lata i wciąż rozglądam się za kwiatami. Niestety większość kwitnienie ma już za sobą, ale nie dalie – nimi można się cieszyć aż do wczesnej jesieni.

DahliaDalie to bezapelacyjnie moje ulubione kwiaty i chyba najczęściej je fotografuję, również smartfonem. Dziś chciałabym pokazać Wam kilka tegorocznych zdjęć dalii, zrobionych właśnie smartfonem z obiektywem LM-10 od Lensbaby. Uwielbiam to połączenie – dalie widziane przez obiektywy Lensbaby są chyba jeszcze piękniejsze.

Zdjęcia zrobione smartfonem edytuję również na telefonie za pomocą specjalnych dedykowanych aplikacji. Przetestowałam ich masę, odkąd zaczęła się moja przygoda z fotografią mobilną. Po kilku latach zostawiłam kilka niezbędnych jak Snapseed czy Mobile Lightroom, za pomocą których można wykonać podstawowe korekty na zdjęciu i kilka ulubionych. Wśród nich są takie, które pozwalają pracować na warstwach jak iColorama czy Stackables i takie, które pozwalają mi uzyskać malarski efekt, który tak lubię w połączeniu z tymi kwiatami.

Przyznam, że początkowo byłam dość sceptycznie nastawiona do robienia zdjęć smartfonem, ale mimo to postanowiłam spróbować się zaprzyjaźnić z aparatem w telefonie. Rok 2016 był przełomowy – wtedy to zaczęłam robić i zamieszczać na Instagramie każdego dnia zdjęcie zrobione smartfonem. To było naprawdę fantastyczne wyzwanie, które otworzyło przede mną zupełnie nowy świat fotografii, którą chyba odkrywałam na nowo. A LM-10? Po prostu oszalałam, gdy podpięłam to maleństwo do telefonu. Gdy rozmycia uzyskane przy pomocy tego obiektywu, podczas obróbki połączyłam z malarskimi efektami, to wtedy wiedziałam już, że smartfon stał się kolejnym ważnym narzędziem w mojej fotograficznej podróży.

Po więcej zapraszam na Instagram. W tym roku nieco zmienił się profil mojego instagramowego konta i zamieszczam tam zdjęcia zrobione Nikonem, więc zainteresowanych mobilnymi zdjęciami zachęcam do przewinięcia nieco w dół.

 


Dahlia       Dahlia       Dahlia


Dahlias through the smartphone lens

 
Do you feel already an autumn in the air? I always have mixed feelings when it’s approaching. I love it – all these colors, beautiful light and a fog. At the same time, I am sad that the days will be shorter and shorter. There is still some time before it will come for good, so I’m enjoying the end of a summer and still looking for the flowers. Unfortunately, most of the flowers withered already, but not dahlias – we can enjoy them until early autumn.

Dahlias are definitely my favorite flowers and I think this is the most frequently photographed flower by me, also with a smartphone. Today I would like to show you some this year’s dahlia photos, shot on iPhone with LM-10 from Lensbaby. I just love this combination – dahlias seem even more beautiful.

Photos taken with a smartphone I edit using applications dedicated to the phones. I’ve tested a lot of them since my adventure with mobile photography started. After a few years, I left some necessary ones like Snapseed or Mobile Lightroom, where I make some basic corrections in the pictures and a few favorites. Among them are those that allow me to work on layers like iColorama or Stackables and those that allow me to get a painterly effect I like so much.

I admit that in the beginning I was quite skeptical about taking photos with a smartphone, nevertheless, I decided to try. The year 2016 was decisive – then I started taking and posting on Instagram my everyday photos taken with a smartphone. It was a really fantastic challenge that opened up a whole new world of photography to me. And LM-10? I just went crazy when I tied this little beaut to the phone. When I combined the blur of Lensbaby lens with painterly effects, I already knew that the smartphone became another important tool in my photographic journey.

For more, I warmly welcome you to visit my Instagram. This year, the profile of my Instagram account has changed slightly and I have been downloading photos taken with my Nikon camera, so I’d like to encourage those of you interested in mobile photos to scroll down a bit my feed.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top