Witaj, jesieni!

Gold Autumn„Mimozami jesień się zaczyna…” Julian Tuwim
 

Przygotowując jesienne zdjęcia do publikacji na Instagramie, szukałam również cytatów o jesieni. Uświadomiło mi to, jak ma wiele obliczy i jak różnie jest postrzegana. Dla jednych to czas melancholii i przemijania. Dla innych czas zmian, które wcale nie muszą nas smucić.

„Jesień to pora, która uczy nas, że zmiana może być piękna” ( nie udało mi się ustalić autora ). Chyba właśnie tak chcę ją postrzegać i cieszyć się tą przepiękną porą roku. Szukać w niej radości, a nie smutku. I uczyć się od niej, że nawet przemijanie może być piękne i kolorowe.
Oczywiście bliższy jest mi październik z jego kolorową szatą, pogodną aurą i przepięknym światłem, aniżeli listopadowa słota. Lubię ją taką, o jakiej pisał Albert Camus: „Jesień to druga wiosna, gdzie każdy liść jest kwiatem.”

Jesień mnie inspiruje i daje mnóstwo okazji do robienia zdjęć, wcale nie mniej niż lato z całym swym bogactwem kwiatów. To nie tylko czas kolorowych liści, rdzawych paproci i chryzantem – ostatnich kwiatów, ale i czas dyni, które każdego roku trafiają przed obiektyw. Dla mnie to czas kolorowych, migoczących światłem i roztańczonych zdjęć natury i trochę melancholijnych zdjęć martwej natury, gdzie główną rolę grają dary jesieni.
 


Autumn Inspiration


Hello, autumn!

Gathering autumn photos for publication on Instagram, I also looked for the quotes about autumn. It helped me to realize how many faces autumn has and how differently it is perceived. For some, it is a time of melancholy and evanescence. For others, a time of change that does not have to grieve us.

„Autumn, the season that teaches us, that change can be beautiful” (unknown author). I think this’s how I want to perceive it and enjoy this beautiful season. Look for joy in it, not sadness. And learn that even passing away can be beautiful and colorful.
Of course, I prefer October with all its colors, pleasant weather and beautiful light than gloomy November. I like how Albert Camus described it: „Autumn is the second spring, when every leaf is a flower.”
 
Autumn inspires me and gives me plenty of opportunities to take pictures, not less than summer with all its richness of flowers. This is not only the time of colorful leaves, rusty ferns and chrysanthemums – the last flowers, but also the time of the pumpkins. For me it is a time of colorful, flickering photos of nature and moody still life photos of autumn gifts.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top